Postrodden – en symbol för Eckerö

Postrodden förr...

”Än´ seglar vi, än´ ror vi, ibland så drar sex man. Om is ej bär, så kryper vi, för posten måste fram.” Redan i och med de svenska korstågen till Finland under 1100- och 1200-talen blev Åland en självklar förbindelselänk i Sveriges kontakter österut, från Stockholm och ända till St Petersburg.

1636 etablerade Drottning Kristina den första ordinarie postförbindelsen, där bönderna längs postvägen ingick i ett rotesystem där varje rote hade ansvar var och en för sin etapp. Postroteindelningen bibehölls med vissa avbrott och ändringar fram till 1910.

Bönderna i Eckerö hade att frakta postsäckarna över både Ålands hav och Marsundet, där en bro idag förbinder Eckerö med fasta Åland. Sommartid kunde resorna vara rena nöjet, men vintertid fick många män sätta livet till i svaga isar och vinterstormar. Posten skulle fram till varje pris, och den som inte hörsammade posthornet straffades med fängelse.

... och Postrodden idag

Som ett minne av den gamla postförbindelsen mellan Väddö och Eckerö arrangeras Postrodden idag som en tävling varje sommar. Den första moderna postrodden ordnades den 15 juni 1974 i fullt solsken över Ålands hav.

Det gäller för varje rote, eller lag, att segla eller ro sin båt så fort som möjligt över Ålands hav. Snabbheten är bara en del av totalpoängen: man får också poäng för tidsenlig allmogebåt och tidsenliga kläder. Och varje båt får med sig en säck med riktig post!

Visst är det sommar, och skulle något gå galet finns hjälp att få. Men 24 sjömil (ungefär 50 km) kan vara slitsamt nog om det råkar bli oväder, fel vindar eller stiltje. Färden kan ta allt mellan 3 ½ och 8 timmar, och kräver gott sjömansskap, säkerhetstänkande och god kondition. Ändå återkommer de flesta rotarna år efter år: damer och herrar i tidstypiska allmogekläder, redo att ro så det värker i händerna. Om du befinner dig i närheten av start- eller målplatsen den rätta dagen är postrodden en folkfest du inte får missa.

Läs mer på www.postochtullhuset.ax