Rösegravfält på Nabbergen omfattar ett 80-tal anläggningar, spridda över ett ca 300 x 200 m stort område. Anläggningarna dateras till tiden omkring Kristi födelse. Promenera från Käringsundsbyn mot Hummelvik Camping och gå upp Hummelviksstigen förbi Campingen så är det skyltat Rösegravfält i tredje kurvan.

Promenad 1, Storby, 4km

Starta vid Fiskrökeriet på Gamla Käringsundsvägen gå förbi Jakt & Fiskemuseum. Tag vänster mot Viltsafari och skylt ”Naturstig”. Tag naturstigen mot Berghamn. Eckerövägen till Sandmovägen förbi Post & Tullhuset, Sandmo Badstrand upp till Eckerövägen. Passera Jussis Keramik fortsätt förbi Eckerö Hotell & Restaurang. Gå förbi Eckeröhallen och Curlinghallen.

Se & Göra samt Vattenhål

1 Jakt & Fiskemuseum
2 Post & Tullhuset, Postrotemuseum, Café Tsarevna
3 Sandmo badstrand och klippbad
4 Hotell Elvira
5 Jussis Keramik med café
6 Eckerö Hotell
7 Leklandet med café, Curlinghallen
8 Viltsafari
9 Café & Pub Bodegan vid gästhamnen

Promenad 2, Storby, 5 km

Starta vid Käringsund Resort & Conference. Följ vägen upp mot skogen - vandra längst Farmvägen bakom stugby och campingar. Fram till Eckerö skola. Tag höger, följ Käringsundsvägen ner mot Käringsund.

Se & Göra samt Vattenhål

1 Käringsund Resort & Conference
2 Eckerö Hotell
3 Curlinghallen
3 Lekland
4 Viltsafari

Nära

5 Jussis Keramik
6 Labbas Hembygdsgård
7 Midsommarstång (Ålands högsta)

Promenad 3, Semesterloppet, 4 km

Start vid Käringsund Resort & Conference. Banan är markerad och går i Eckerös vackra skogsterräng längs skogsvägar och stigar.